Ветераните на развъдник Fury Dragonfly Fiery

„В клас Ветерани се поставя всяко куче, което е навършило 8 години.
При нас тези мини пинчери се оставят спокойно да изживее старините си!!!
Миниатюрния пинчер е порода, която живее между 14-16 години. Макар че, общоприето е кучета над 8 години да се класифицират като ветерани, пинчерите са в разцвета на силите си.
Ако мини пинчерът е отглеждан отлично и здравословното му състояние не е обременено с наследствени болести, по темперамент и енергия той никога няма да влезе в клас Ветеран.“

Helen Hoff Cvetana (Rita)

 • Дата на раждане: 07.07.2011г.
 • Пол: Женски
 • Цвят: ръж ( red)
 • Височина: 29см.

Рита е темпераментна и спокойна женска. Добре развито тяло, добро заъгляне на задни крайници, коректна захапка, опашка – права, но ниско поставена в основата, глава – типична за женска, уши – правилна основа, но неправилно оформени.

Прочети още

640x480
640x480

Aurora Black Star von T&IA

 • Дата на раждане: 21.01.2012г.
 • Пол: Женски
 • Цвят: черен-подпал (black and tan)
 • Височина: 30,5см.

Аурора е много темперамента женска и леко доминираща. Компактно тяло, коректна захапка и окраска, опашка – отлична, глава – типична за женска, уши – правилна основа, но неправилно оформени.

Тя е хипер контактна, малко териториална и силно привързана към семейството.

Прочети още

Narcissus Mali Zmaj (Neron)

 • Дата на раждане: 28.06.2011г.
 • Пол: Мъжки
 • Цвят: черен-подпал (black and tan)
 • Височина: 30см.

Нерон – позволихме си да променим неговото име когато дойде при нас в края на авгус 2014г. Много контактен и любвеобвилен, приятелски настроен. Той е темпераментен и спокоен мъжки, Добре развито тяло, добро заъгляне на задни крайници, коректна захапка, глава – отлична, уши – висящи, опашка – правилна.

Прочети още

640x480
640x480

Israel Bat-Chen (Zeus)

 • Дата на раждане: 16.11.2013г.
 • Пол: Мъжки
 • Цвят: ръж- кафяв ( red and brown)
 • Височина: 30см.

Зевс е темпераментен и спокоен мъжки. Добре развито и компактно тяло, коректна захапка, глава – отлична, уши – изправени, опашка – правилна. Много контактен със себеподобни, но към моментa леко дистанциран от хора.

Прочети още

Bavaria Fury Dragonfly Fiery

 • Дата на раждане: 03.07.2015г.
 • Пол: Женски
 • Цвят: ръж (red)
 • Височина: 29см

Темпераментна, малко предпазлива; внимателно преценява дадена ситуация.

Прочети още

640x480

Multatuli Nayada

 • Дата на раждане: 06.01.2015г.
 • Пол: Женски
 • Цвят: черен-подпал (black and tan)
 • Височина: 28см.

Наяда е много контактна, игрива, бързо се адаптира към новото семейство. Темпераментна и малко териториална.

Прочети още