Helen Hoff Cvetana (Rita)

Шампион България ( СН.ВG)
Внесена от Русия


Helen Hoff Cvetana
 • Дата на раждане: 07.07.2011г.
 • Пол: Женски
 • Цвят: ръж (red)
 • Височина: 30.5 см.
 • Зъби: комплект (42)
 • Захапка: правилна
 • Майка: Layla Me Beit Hamaayan
 • Баща: Helen Hoff Edem
 • Производител: Е. Селезнева ( развъдник Helen Hoff)
 • Собственик: Л. Соколова и съсобственик Г. Сиракова
 • Наследствени болести: няма
 • Пателарна луксация: 0/0
 • Очи: свободни от болести

Виж родословието тук:

Родословие
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Рита е с добър темперамент, спокойна женска. Добре развито компактно тяло, добро заъгляне на задни крайници, коректна захапка, опашка – права, но ниско поставена в основата, глава – добра за женска, уши – правилна основа, но неправилно оформени.

Тя е с силно развит ловен усет и умения. Контактна с хора, но резервирана към някои себеподобни.