Splendid Three Color Russian Tradition (Руся)

Внесена от Русия

Млад Шампион Русия (JCH.RU)


Splendid Three Color Russian Tradition (Руся)
 • Дата на раждане: 29/04/2020
 • Пол: Женски
 • Цвят: черен (black)
 • Височина:
 • Зъби: комплект (42)
 • Захапка: правилна
 • Майка: SPLENDID THREE COLOR LADY IN BLACK
 • Баща: SPLENDID THREE COLOR KARNEGIE
 • Производител: Abdullina E.
 • Собственик: Г.Сиракова
 • Наследствени болести: Няма

Виж родословието тук:

Родословие

Руся е порода Шиперке, много дружелюбна и контактна, много социална със хора и животни!