Zenith La Rocca Von T & Ia

(Зара)


Zenith La Rocca Von T & Ia (Зара)
  • Дата на раждане: 01.08.2017г.
  • Пол: Женски
  • Цвят: черен-подпал (black and tan)
  • Височина: 28 cм.
  • Зъби: 42
  • Захапка: коректна
  • Производител: Т.Гетова (развъдник Von T & Ia)
  • Собственик: Г.Сиракова
  • Наследствени болести:

Виж родословието тук:

Родословие