Grand Fury Dragonfly Fiery


Grand Fury Dragonfly Fiery
  • Дата на раждане: 15.05.2017г.
  • Пол: Мъжки
  • Цвят: черен-подпал (black and tan)
  • Височина:
  • Зъби:
  • Захапка: коректна
  • Производител: Г.Сиракова
  • Собственик: Г.Сиракова
  • Наследствени болести:

Виж родословието тук:

Родословие