Gracia Fury Dragonfly Fiery


Gracia Fury Dragonfly Fiery
  • Дата на раждане: 15.05.2017г.
  • Пол: Женски
  • Цвят: Ръж (red)
  • Височина:
  • Зъби:
  • Захапка: коректна
  • Производител: Г.Сиракова
  • Собственик: Г.Сиракова
  • Наследствени болести:

Виж родословието тук:

Родословие